loading...

مدیریت واردات و صادرات

 اعتبار اسنادی L/C - Documentary Letter- Letter of Creditof Credit  در اعتبار اسنادی ریسک خریدار و فروشنده قابل تنظیم است، در واقع اعتبار شبیه به مومی در دستان خریدار و فروشنده است و این روش پرداخت با تنوعی که در مقررات خود دارد، می تواند هر گونه نگرانی و ترس را برای دو طرف به حداقل ممکن برساند. به همین دلیل می توان گفت که بهترین روش پرداخت در تجارت بین الملل است اما این روش نکات منفی نیز دارد که از آن جمله، هزینه هایی است که خریدار از بابت گشایش، ابلاغ، چک کردن اسناد و ... به بانک…

آموزش مدیریت خرید و تدارکات خارجی

چرا نسل جوان و تحصیلکرده ما باید بی کار باشند؟ چرا شرایط نباید طوری مهیا باشد که به سادگی بتوان جذب بازار کار شد؟ آموزش و توانایی قشر تحصیلکرده باعث خواهد شد تا بدون دغدغه جذب بازار کار شوند؛ بنابراین تلاش ما بر آن است تا با ارائه خدماتی مانند آموزش در زمینه مدیریت خرید، سفارشات خارجی و نیز اطلاع رسانی در خصوص فرصتهای شغلی ضمن ارتقاء توانمندیهای نیروی بیکار  و تحصیلکرده جامعه باعث افزایش میزان اشتغال و کاهش بیکاری در جامعه شویم. برای شروع کافی است تا در وبلاگ ما ثبت نام نمایید؛ ضمن آنکه ما را در کانالهای تلگرام و اینستاگرام فالو نمائید؛ تا هر روز از پستهای کاملاً علمی و کاربردی ما مطلع شوبد.

         موفق باشید.         مدیر سایت

اعتبار اسنادی (Letter of Credit) یا همان ال سی (LC) چیست؟

 اعتبار اسنادی

L/C - Documentary Letter- Letter of Creditof Credit 

در اعتبار اسنادی ریسک خریدار و فروشنده قابل تنظیم است، در واقع اعتبار شبیه به مومی در دستان خریدار و فروشنده است و این روش پرداخت با تنوعی که در مقررات خود دارد، می تواند هر گونه نگرانی و ترس را برای دو طرف به حداقل ممکن برساند. به همین دلیل می توان گفت که بهترین روش پرداخت در تجارت بین الملل است اما این روش نکات منفی نیز دارد که از آن جمله، هزینه هایی است که خریدار از بابت گشایش، ابلاغ، چک کردن اسناد و ... به بانک می پردازد.

اعتبار اسنادی تعهد مشروط و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده به ذی نفع اعتبار، در مقابل ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار، مبنی بر پرداخت وجه اسناد می باشد. این روش، ریسک فروشنده را کاهش می دهد و فروشنده می تواند قبل از اینکه کالا به رؤیت خریدار برسد در مقابل ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار، وجه کالا را دریافت کند.

در این روش با اینکه ریسک فروشنده به دلیل فوق کمتر است ولی ریسک طرفین معقول است چراکه خریدار نیز می تواند با خواستن اسنادی مهم مثل بازرسی قبل از حمل، ریسک ارسال اسناد بدون ارسال کالا را به حداقل برساند.

شاید یکی از مهم ترین مهارتهایی که واردکننده کالا باید بداند داشتن اطلاعات کافی در زمینه مواردی است که در پیام گشایش اعتبار از سوی بانک گشاینده اعتبار صادر می شود.

متقاضی گشایش اعتبار اسنادی باید بداند چه می خواهد و چگونه می تواند آن را به زبان بین المللی و از طریق بانک از طرف مقابل بخواهد، به عنوان مثال خریدار با مراجعه به بانکی در ایران، می خواهد اعتباری را به نفع فروشنده در کشور X باز کند، بانک ایرانی سوئیفتی (پیامی) به بانک خارجی ارسال می کند و با تأیید فروشنده، اعتبار اسنادی گشایش می شود. خریدار می تواند کلیه ویژگیهای کالا را در اعتبار ذکر کند و ذکر شدن آنها را در کلیه اسناد بخواهد و اسناد بی شماری را برای اثبات ویژگیهای خواسته شده از اشخاص ثالث نیز مطالبه کند.

فرض کنید خریدار می خواهد کاغذ A4 خریداری کند. او به عنوان نمونه می تواند شرایط زیر را مطالبه کند:
 *کاغذ A4 با گرماژ 80 گرم بر متر مربع، با میزان سفیدی W4، اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه ....، تأیید شده توسط مؤسسه زایتس آلمان و با مهر و تأیید سرکنسولگری ایران در اتریش.
* بسته بندی 500 تایی با کاغذ از نوع ....، با کاور  ... با گرماژ ..... و  با استاندارد EURO 2015
* اندازه برش هر برگ کاغذ 210*297 میلی متر با دقت 0.001% +/- که به تأیید نمایندگی شرکت بازرسی SGS در آلمان رسیده باشد.
* ضخامت هر برگ کاغذ حداقل 0.2 میلی متر با دقت 0.001 +/- تأیید شده توسط نمایندگی شرکت بازرسی SGS آلمان.
همان طور که می بینید، تمامی ویژگی های خواسته شده باید قابل بررسی و اندازه گیری باشند و در نتیجه این قابلیت، خریدار می تواند تأییدیه مؤسسات گوناگون را برای تشخیص ویژگی خواسته شده مطالبه کند.
بازکننده اعتبار پس از دریافت اسناد مطابق با شرایط اعتبار و بسته به شرایط اعتبار نسبت به پرداخت وجه اسناد و یا پذیرش تعهد پرداخت اقدام می نماید. 
توافق اصلی در اعتبار اسنادی فی مابین بانک گشاینده، فروشنده و بانک تأیید کننده در صورت وجود می باشد.
بانک ها فقط با اسناد سروکار دارند و در صورت ظاهر صحیح و مطابق با شرایط اعتبار می بایست نسبت به ایفای تعهد ایجاد شده اقدام نمایند.
طرفین در گیر در اعتبار اسنادی:
خریدار یا متقاضی (Applicant, Buyer, Importer): طرفی که اعتبار به تقاضای وی گشایش می شود.
ذی نفع یا فروشنده (Beneficiary, Seller, Exporter): طرفی که اعتبار به نفع او گشایش شده است.
بانک گشایش کننده Issuing Bank) I.B): بانکی که بنا به تقاضای خریدار/متقاضی، یا از طرف خود اقدام به گشایش اعتبار می نماید.
بانک ابلاغ کننده Advising Bank) A.B): بانکی است که بنا به تقاضای بانک گشاینده، اعتبار را ابلاغ می نماید.
بانک تعیین شده Nominated Bank) N.B): بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفاده است و می تواند همان بانک Issuing Bank) I.B) باشد یا Advising Bank) A.B) و یا حتی بانکی دیگر.
بانک تأیید کننده Confirming Bank) C.B): بانکی که بنا به درخواست یا مجوز بانک گشاینده و یا به تقاضای ذی نفع (به تقاضای ذی نفع بدون اطلاع به بانک گشاینده) تأیید خود را بر اعتبار می افزاید.
بانک پوشش دهنده Reimbursing Bank) R.B): بانکی که به تقاضای بانک گشاینده نسبت به پوشش اعتبار به منظور پرداخت وجه اقدام می نماید. (معمولاً زمانی استفاده می شود که بانک گشاینده اعتبار نزد بانک ابلاغ کننده که در کشور فروشنده است حساب ندارد و کار پرداخت وجه اعتبار را از طریق بانکی دیگر که بانک پوشش دهنده نامیده می شود انجام می دهد).
*برخی واژه ها که بهتر است در زمان مراجعه به بانک بدانید:
1. سررسید اعتبار: آخرین تاریخی که اعتبار نزد بانک تعیین شده توسط ذی نفع قابل استفاده است.
2. سررسید حمل: آخرین تاریخی که کالای موضوع اعتبار می بایست حمل شود.
3. روز بانکی: روزی است که بانک برای انجام عملیات بانکی باز است.
4. ارائه مطابق: ارائه ای است که با مفاد و شرایط اعتبار، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.
5. ارائه: تحویل فیزیکی اسناد تحت شرایط اعتبار به بانک گشایش کننده و یا بانک تعیین شده است. 
مراحل گشایش اعتبار اسنادی
1. خریدار و فروشنده نسبت به عقد قرارداد جهت گشایش اعتبار اسنادی اقدام می کنند. 
2. فروشنده توافقات انجام شده و قطعی را کتباً تحت پروفرما در اختیار خریدار قرار می دهد.
3- خریدار از بانک خود درخواست می کند که بر اساس قرار منعقده، به عنوان بانک گشایش کننده (I.B) اعتبار اسنادی را به نفع فروشنده گشایش نماید.
4. بانک گشایش کننده اعتبار (I.B) بر اساس مفاد و شرایط پروفرما (قرارداد) و پس از دریافت مدارک مورد نیاز  از متقاضی (فرمها، تعهدنامه ها، مجوزها، وثایق و تضمینات و کارمزدها)، اعتبار را گشایش و برای بانک ابلاغ کننده (A.D) و یا مستقیماً برای ذی نفع ارسال می نماید. 
5. بانک ابلاغ کننده در صورت پذیرش ابلاغ اعتبار، اعتبار دریافت شده را عیناً بدون هیچ گونه دخل و تصرفی به ذی نفع اعتبار ابلاغ می نماید.
6. پس از ابلاغ اعتبار به ذی نفع، وی شرایط اعتبار را با قرارداد اولیه بررسی می نماید و در صورت مطابقت، نسبت به تهیه کالا و یا ارائه خدمت موضوع اعتبار اقدام می کند و در صورت وجود اختلاف، باید طی تماس با متقاضی به رفع موارد اختلافی بپردازد.
7. فروشنده کالا را تهیه و یا نسبت به ارائه خدمت اقدام و اسناد تعیین شده در شرایط اعتبار را تنظیم، و این اسناد را به بانک تعیین شده (N.B) و یا هر بانکی در صورت مجاز بودن در شرایط اعتبار ارائه می کند.
8. بانک دریافت کننده اسناد، پس از دریافت اسناد می تواند اسناد را کنترل نماید و یا بدون هیچ گونه مسئولیتی اسناد را به همراه کاور خود (Schedule)  عیناً به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال کند.
9. بانک گشایش کننده پس از دریافت اسناد، 5 روز بانکی فرصت دارد تا اسناد رسیده را با شرایط اعتبار بررسی نماید. 
10. در صورت مغایرت اسناد، بانک گشاینده اعتبار باید مغایرتها را به بانک ارسال کننده اسناد اعلام نماید و در صورت عدم مغایرت نسبت به پرداخت وجه اسناد و یا پذیرش تعهد پرداخت بر اساس شرایط اعتبار اقدام نماید.
نکته: بانک گشایش کننده اعتبار در صورت وجود مغایرت در اسناد واصله، می بایست حداکثر تا پایان روز پنجم نسبت به اعلام مغایرت اقدام نماید؛ در غیر این صورت حق هیچ گونه اعتراضی ندارد و در صورت عدم پذیرش اسناد می تواند آن را به بانک ارسال کننده عودت دهد. 
انواع اعتبار اسنادی
اعتبار برگشت پذیر (Revocable L/C)
این اعتبار به صورت یکطرفه از سوی بانک بازکننده اعتبار قابل تغییر و حتی قابل ابطال می باشد. هرگونه تغییر شرایط اعتبار و یا ابطال اعتبار قبل از معامله اسناد امکان پذیر است و در صورت معامله اسناد، باید نسبت به ایفای تعهد ایجاد شده اقدام کند.
این نوع اعتبار ریسک بالایی دارد و در مقررات متحدالشکل UCP600 چنین اعتباری در نظر گرفته نشده است. 
اعتبار برگشت ناپذیر یا غیر قابل برگشت (Irrevocable L/C)
این نوع اعتبار بدون توافق طرفین (خریدار، فروشنده و بانک گشاینده) قابل ابطال و یا اصلاح نمی باشد و تعهد غیر قابل برگشت بانک گشاینده مشروط بر اینکه اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار باشد.
اعتبار اسنادی فعال (Operative L/C)
در حالت عادی و به صورت پیش فرض، تمام اعتبارات اسنادی فعال هستند. 
اعتبار اسنادی غیر فعال (NON-Operative L/C)
نقطه مقابل اعتبار اسنادی فعال است که در آن انجام ادامه فرایند اعتبار (اعم از گشایش، انتقال اسناد و یا حتی پرداخت)، منوط به ارائه سند یا انجام کاری توسط فروشنده است؛ مثلاً در یک اعتبار اسنادی غیر فعال، فعال شدن اعتبار و ادامه فرایند می تواند منوط به ارائه ضمانت نامه بانکی توسط فروشنده باشد. این ابزار برای پایین آوردن ریسک خریدار طراحی شده است چرا که خریدار مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت می کند و در ازای آن ضمانت نامه بانکی می خواهد، اگر اعتبار بدون دریافت ضمانت نامه فعال شود ممکن است در صورت بروز هرگونه اختلاف یا در صورت ارائه نشدن مطابق اسناد، اسناد عودت داده شود زیرا اگر فروشنده با گشایش موافقت کند، خریدار هزینه هایی از جمله هزینه گشایش، تمبر، پیش پرداخت و ... را انجام می دهد. با درخواست ضمانت نامه یا هر سند دیگری، خریدار مطمئن می شود که فروشنده جنس از گشایش بدقولی نمی کند یا با پیدا کردن خریداری بهتر، شما را فراموش نمی کند. 
اعتبار اسنادی تأیید شده (Confirmed Letter Of Credit ,L/C)
عواملی مانند مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ثبات قوانین، از جمله متغیرهایی هستند که در تعیین سطح اطمینان ذی نفع به بانک خریدار مؤثر است و ذی نفع برای پوشش ریسکهای خود نیازمند تضامین بیشتری می باشد که یکی از این تضامین تأیید اعتبار توسط بانک سوم (Confirming Bank=C.B) است. این نوع اعتبار اعتباری است که در آن بانکی به غیر از بانک گشاینده اعتبار، متعهد به پرداخت وجه به ذی نفع در ازای ارائه اسناد مطابق می باشد. به عبارتی بانک تأیید کننده تعهد خود را به اعتبار می افزاید و این تعهد مستقل از تعهد بانک گشایش کننده است.
بانک تأیید کننده  می تواند بانک ابلاغ کننده، بانک تعیین شده و یا هر بانک دیگری باشد.
اعتبار اسنادی قابل انتقال (Transferable Letter of Credit ,L/C)
اعتباری است که در آن به ذی نفع این حق داده می شود که بخشی از اعتبار یا کل آن را به ذی نفع دوم منتقل کند. این وضعیت زمانی پیش می آید که ذی نفع قادر به تأمین بخشی از کالا یا خدمت موضوع اعتبار نیست (یا اینکه فروشنده فقط یک واسطه است). در این حالت تمام یا بخشی از اعتبار می تواند به یک یا چند ذی نفع ثانویه انتقال یابد؛ ولی ذی نفع یا ذی نفعهای ثانویه حق انتقال اعتبار به ذی نفع دیگری را ندارند. در این نوع اعتبار، به بانک انتقال دهنده اعتبار Transferring Bank می گویند که می تواند بانک ابلاغ کننده (A.B) یا بانک تعیین شده (N.B) باشد.
*نکات مهم در اعتبار انتقال یافته:
1. مبلغ اعتبار انتقال یافته کمتر یا مساوی اعتبار اولیه می باشد.
2. تاریخ سررسید اعتبار انتقال یافته کمتر یا مساوی اعتبار اولیه می باشد.
3. تاریخ سررسید حمل اعتبار انتقال یافته کمتر یا مساوی اعتبار اولیه می باشد.
4. به شرایط اعتبار انتقال یافته می توان شرطی را افزود ولی نمی توان از شرایط اعتبار اولیه موردی را حذف نمود.
اعتبار اسنادی اتکایی (Back to Back Letter of Credit ,L/C)
در این نوع اعتبار، دو اعتبار اسنادی جداگانه وجود دارد. در صورتی که ذی نفع اول قادر به تهیه کالا یا خدمت موضوع اعتبار نباشد و امکان انتقال اعتبار به ذی نفع دوم وجود نداشته باشد (مثلاً ارز اعتبار اول با نوع ارز خرید از ذی نفع دوم متفاوت باشد) از این نوع اعتبار استفاده می شود. در این اعتبار ذی نفع اعتبار اول، متقاضی اعتبار دوم است. اعتبار اول به عنوان وثیقه گشایش اعتبار دوم مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ابلاغ کننده اعتبار اول، بانک گشاینده اعتبار دوم است.
اعتبار اسنادی قابل معامله (Negotiable Letter of Credit L/C)
اعتباری است که اسناد آن توسط هر بانکی دریافت و وجه آن پرداخت گردد. بدون آنکه آن بانک تعهد قطعی نسبت به پرداخت وجه اسناد داشته باشد. به عبارتی این اعتبار می تواند نزد یک بانک تعیین شده (N.B) و یا  نزد هر بانکی (Any Bank)  قابل استفاده باشد. در این نوع اعتبار به همراه اسناد، ممکن است برات دیداری و یا مدت دار عهده بانکی غیر از بانک تعیین شده (معمولاً برات عهده بانک گشاینده است) وجود داشته باشد. مطمئناً در این حالت بانکی که با دریافت اسناد قصد پرداخت وجه اعتبار را دارد، چک کردن اسناد و پرداخت در قبال ارائه مطابق را مد نظر خواهد داشت.
اعتبار اسنادی ترانزیت (Transit Letter of Credit ,L/C)
در صورتی که پس از گشایش اعتبار، ابلاغ اعتبار توسط بانکی در خارج از کشور ذی نفع انجام شود، این اعتبار را ترانزیت می نامند. در این حالت کشور بانک کارگزار و کشور ذی نفع یکی نیست. 
به طور مثال بانکی در ایران از یک بانک چینی می خواهد که اعتبار گشایش یافته توسط او را به بانکی در آلمان ابلاغ نماید.
دلایل عمده گشایش این نوع اعتبار چیست؟
1. وجهه و اعتبار بانک واسط، باعث پذیرش اعتبار بانک گشایش کننده توسط ذی نفع می شود.
2. بانک گشایش کننده برای بانک مقصد (در مثال فوق بانک آلمانی) ناشناس است.
3. ارتباط مستقیم بین کشور خریدار و فروشنده مقدور نیست.
4. بانک گشایش کننده اعتبار برای ذی نفع ناشناس است و به نوعی ذی نفع از طریق ابلاغ اعتبار به وسیله بانکی دیگر در کشور خودش می خواهد تأیید او را بر اعتبار بیفزاید.
اعتبار اسنادی بدون واسطه (Hand-On Letter of Credit ,L/C)
اعتباری که در آن بانک گشاینده اعتبار و بانک ابلاغ کننده یکی باشد. این اعتبار مستقیماً توسط بانک گشاینده به ذی نفع ابلاغ می شود.
این اعتبار معمولاً زمانی استفاده می شود که خریدار و فروشنده در یک کشور باشند. در این نوع اعتبار بانک کارگزار وجود ندارد، فروشنده شخصاً به بانک گشاینده اعتبار مراجعه و پس از ارائه اسناد وجه خود را دریافت می کند.
اعتبار اسنادی پوششی (Clean Reimbursement Letter of Credit ,L/C)
هنگامی که مقرر گردد بانکی اسناد یک اعتبار اسنادی را معامله، قبول یا پرداخت نماید و بانک گشاینده نزد بانک پرداخت کننده حساب نداشته باشد؛ این بانک باید خود را نزد بانک سومی که بانک گشاینده حساب دارد (با ارز اعتبار)  پوشش دهد.
در حقیقت بانک گشاینده باید پس از دریافت اسناد مطابق وجه اسناد را پرداخت کند اما به طور مثال گاهی بانک تعیین شده ای جهت معامله اسناد مشخص شده که این اختیار را به دست آورده که اسناد را معامله کند، حال این بانک باید وجه اعتبار را بپردازد و بتواند وجه را مجدداً از بانک گشاینده دریافت کند، اگر حسابی متعلق به بانک گشاینده نزد بانک معامله کننده وجود داشته باشد، بانک معامله کننده بلافاصله آن حساب را بدهکار می کند، در غیر این صورت، بایستی از ابتدای گشایش، بانک گشاینده طی پیامی یک بانک پوششی را معرفی کند که در این موقعیت پرداخت به بانک معامله کننده را انجام دهد.
در این حالت دستور پوشش از سوی بانک گشاینده (I.B) برای بانک پوششی (Reimbursing Bank) صادر می شود و وجود این بانک به اطلاع بانک معامله کننده احتمالی نیز می رسد.
اعتبار اسنادی گردان یا گردشی (Revolving Letter of Credit ,L/C)
این نوع اعتبار دارای شرطی است که بر اساس آن مبلغ اعتبار بدون احتیاج به اصلاحیه، در شرایطی خاص به طور خودبه خود تجدید می گردد.
اعتبار گردان می تواند نسبت به دو عامل مبلغ و زمان گردان باشد، به طور مثال اعتبارگردانی به مبلغ 100،000 یورو به سررسید نهایی یک سال. معمولاً برای محدود شدن تعهد بانک گشایش کننده و متقاضی اعتبار، اعتباری که به زمان محدودتر می شود و گردان بودن آن نسبت به زمان است رایج تر است، به طور مثال اعتبار گردان برای استفاده به مبلغ  100،000 یورو در هر ماه با سررسید نهایی یکساله.
اعتبار گردان می تواند به دو صورت جمع شونده و غیر جمع شونده گشایش شود، جمع شونده یعنی اینکه اگر فروشنده به طور مثال 40،000 یورو کالا حمل کند می تواند 60،000 یورو باقی مانده را با ماه بعد انجام دهد و در ماه بعد تا 160،000 یورو کالا ارسال کند اما در غیر جمع شونده اعتبار به میزانی که در ماه استفاده نشده ابطال می شود و ماه بعد مجدداً 100،00 یورو اجازه ارسال کالا وجود خواهد داشت.
این نوع اعتبار فواید و استفاده های فراوانی برای هریک از طرفین دارد که در جای خود بسیار مفید بوده و قابل بحث است. واردکننده هایی که محدودیت نقدینگی دارند، در شرایط خاص می توانند از این روش استفاده کنند.
اعتبار اسنادی با عبارت قرمز (Red Clause Letter of Credit ,L/C)
مقصود از ذکر این عبارت در یک اعتبار این است که ذی نفع قادر باشد پیش پرداختی را قبل از حمل از بانک ابلاغ کننده و یا تأیید کننده دریافت کند. چون خریدار به بانک گشایش کننده درخواست درج چنین عبارتی را می دهد مسئولیت آن با خریدار و بانک گشایش کننده است اما هزینه این پرداخت و این درخواست به عهده ذی نفع است.
دلیل نام گذاری این اعتبار این است که اولین بار، بانک گشاینده برای جلب توجه دیگران به این شرط آن را با رنگ قرمز تایپ کرده بود.
تعیین حد این پیش پرداخت با خریدار است. اگر فروشنده در انجام تعهدات خود کوتاهی کند هزینه پرداخت اصل و بهره و تمام هزینه هایی که انجام شده بر عهده او خواهد بود.
اعتبار اسنادی سبد خرید (Shopping Bag Letter of Credit ,L/C)
اعتبار اسنادی قابل انتقال و گردانی است که معمولاً خریداران به نمایندگان خود در کشور فروشنده می دهند.
علت وجود این نوع اعتبار این است که:
1. خریدار می خواهد انواع و اقسام کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کند.
2. مایل نیست کل مبلغ اعتبار را در اختیار نمایندگان خود قرار دهد.
اعتبار اسنادی ضمانتی (Stand by Letter of Credit ,L/C)
در برخی کشورها به علت محدودیتهای مختلف در صدور ضمانت نامه حسن انجام کار به نفع خریداران در سایر کشورها، از اعتبارنامه ضمانتی استفاده می شود. این نوع اعتبارها به محض انجام و ارائه اسناد، با ارائه یک رسید ساده قابل پرداخت می باشند.
در ایالات متحده امریکا استفاده از اعتبار ضمانتی به جای ضمانت نامه رایج تر است.
این نوع اعتبار نسبت به سایر اعتبارات اسنادی تشریفات و هزینه کمتری دارد و باعث سهولت در کار می شود.
انواع شیوه های پرداخت اعتبار
(Types of Settlement) 
زمانی که از خدمات بانکی  و به طور مشخص اعتبار اسنادی استفاده می کنیم، بانکها در مواجه با اسناد با توجه به نوع اعتبار و شرایط موجود، ممکن است حالتهای مختلفی از پرداخت را انتخاب کنند. این حالتها در 4 شیوه زیر خلاصه می شوند:
1. پرداخت دیداری (Sight Payment)
در این روش به محض ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار، بانک گشاینده و یا بانک تأیید کننده در صورت وجود، متعهد به پرداخت وجه اسناد می باشند.
2. پرداخت مدت دار (Deferred Payment)
در این نوع پرداخت، بانک گشایش کننده و یا بانک تأییدکننده در صورت وجود، متعهد به پرداخت وجه اسناد مطابق با شرایط اعتبار بر اساس بازه زمانی تعیین شده در اعتبار می باشند (مثلاً 30، 60، 90 ،180 ویا 360 روز از تاریخ حمل کالا و یا معامله اسناد).
در صورت وجود مغایرت در اسناد، پس از پذیرش مغایرت توسط خریدار و بانک گشاینده، ملاک محاسبه سررسید پرداخت روز پذیرش مغایرتها می باشد.
3. پرداخت در مقابل قبولی (Acceptance/Usance)
این روش پذیرش پرداخت و پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع می باشد. در این روش همراه اسناد، براتی نیز توسط ذی نفع  صادر می شود. این برات حتماً عهده یک بانک که معمولاً بانک تعیین شده (N.B) می باشد صادر می شود، و در صورت قبولی برات توسط N.B وجه برات در سررسید برات به ذی نفع پرداخت می شود. (مقاله اعتبار اسنادی مدت دار، ادامه مطلب ... )
4. پرداخت در مقابل معامله اسناد (Negotiation)
خرید برات (صادره توسط ذی نفع عهده بانک دیگری به غیر از بانک تعیین شده (N.B) ) و یا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار توسط بانک تعیین شده است. در این روش به بانک تعیین شده این اختیار داده می شود که در صورت تمایل اقدام به خرید برات و یا اسناد نماید. 
در صورت ارائه برات به همراه اسناد، این برات نباید به عهده بانک تعیین شده صادر شود؛ چون این بانک اقدام به خرید برات می نماید؛ نمی تواند برات عهده خودش را خریداری کند. این حالت صرفاً بر اساس توافقات فی مابین خریدار و فروشنده می باشد و بانک گشاینده فقط مجوز این کار را صادر می کند.
منابع:
- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600).
- رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (
ISBP).
- راهنمای کاربران اعتبار اسنادی (
UCP600).
- پژوهشهای موردی در روش های پرداخت بین المللی(110 مورد).
- بانکداری بین المللی 1 و 2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی
Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله
Swissbank به ادرس Ubs.com.
- مقررات متحدالشکل پوششی ها(
URR).
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.
منابع:
- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600).
- رویه های استاندارد بانکداری بین المللی (
ISBP).
- راهنمای کاربران اعتبار اسنادی (
UCP600).
- پژوهشهای موردی در روش های پرداخت بین المللی(110 مورد).
- بانکداری بین المللی 1 و 2 (موسسه عالی بانکداری ایران).
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Cbi.ir.
- نشریات و مقالات سایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی بین المللی
Tccim.ir , Iccwbo.org.
- سایت برخی بانکها از جمله
Swissbank به ادرس Ubs.com.
- مقررات متحدالشکل پوششی ها(
URR).
- دانش و تجربه بازرگانان و کارشناسان اداره ارزی و بین الملل بانکهای خصوصی و دولتی کشور.
 گراف کلی اعتبار اسنادی
حسین بازدید : 514 سه شنبه 17 فروردين 1395 زمان : 15:23 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط دریا در تاریخ 5 سال پیش و 1:44 دقیقه ارسال شده است

این مطالب در خیلی سایتها منتشر شده است چرا شما اینها را مدد عنوان کرده اید؟
مرسی دریا
پاسخ : سلام درست است که این مطالب در خیلی سایتها ذکر شده است اما این نکته مهم است که روش کار به صورت تئوری در همین سایتها هست اما ما درصدد هستیم که این دوره را بصورت عملی و تجربی بیاموزیم به نحوی که 70 درصد کار را یاد بگیرید. در این بخش من هرچه بگویم شاید حق مطلب ادا نشود چرا که مانند کسی می ماند که کلاش اول است و در مورد کلاس پنم میخواهد اطلاعات کسب کند. شما ایمان داشته باشید و حرکت کنید مطمئن باشید با این شیوه هر جا که مایل باشید میتوانید این دوره را متوقف نمائید چرا که فصل به فصل در اختیارتان قرار میگیرد. موفق باشید
مدیر سایت


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تلگرام

telegram:@amoozesh4estekhdam

درباره ما
Profile Pic
پارس تجارت جهت آموزش و ارائه خدمات درخصوص واردات و صادرات کالا و تجهیزات، گشایش اعتبار اسنادی، ترخیص کالا از گمرک و نیز تجارت بین المللی راه اندازی شده است.
تبلیغات
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  به نظر شما آموزش مدیریت خرید و سفارشات خارجی موضوع مناسبی برای انتخاب میباشد؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 45
 • کل نظرات : 15
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 14
 • آی پی امروز : 13
 • آی پی دیروز : 20
 • بازدید امروز : 40
 • باردید دیروز : 30
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 243
 • بازدید ماه : 576
 • بازدید سال : 4,479
 • بازدید کلی : 63,242
 • کدهای اختصاصی
  Telegram Joint: @modirtamin Instagram: https://www.instagram.com/pars.tejarat;Email: Parstajarat@Gmail.com; Cell: +98-910-8677-123;این کانال برای تبادل لینک آمادگی دارد