loading...

مدیریت واردات و صادرات

اینکوترمز ، incoterms ، شرایط حمل و نقل ، ریسک ، خریدار ، فروشنده

آموزش مدیریت خرید و تدارکات خارجی

چرا نسل جوان و تحصیلکرده ما باید بی کار باشند؟ چرا شرایط نباید طوری مهیا باشد که به سادگی بتوان جذب بازار کار شد؟ آموزش و توانایی قشر تحصیلکرده باعث خواهد شد تا بدون دغدغه جذب بازار کار شوند؛ بنابراین تلاش ما بر آن است تا با ارائه خدماتی مانند آموزش در زمینه مدیریت خرید، سفارشات خارجی و نیز اطلاع رسانی در خصوص فرصتهای شغلی ضمن ارتقاء توانمندیهای نیروی بیکار  و تحصیلکرده جامعه باعث افزایش میزان اشتغال و کاهش بیکاری در جامعه شویم. برای شروع کافی است تا در وبلاگ ما ثبت نام نمایید؛ ضمن آنکه ما را در کانالهای تلگرام و اینستاگرام فالو نمائید؛ تا هر روز از پستهای کاملاً علمی و کاربردی ما مطلع شوبد.

         موفق باشید.         مدیر سایت

اینکوترمز Incoterms

 اینکوترمز
اینکو تِرمز (به انگلیسی: Incoterms) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی « Terms International Commercial » به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.
اینکو‌ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاا، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولأ با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو‌ترمز توسط اتاق بازرگانی بین المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است.
روش‌های حمل‌و‌نقل عمومی به چهار گروه D-C-F-E تقسیم میشوند.
 • گروه E مخفف اصطلاح Ex Works - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ
 • گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ
 • گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل
 • گروه D - تحویل کالا در مقصد
  
 • گروه E مخفف اصطلاح Ex Works - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:
تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌و‌نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.
 • گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:
این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. مهم‌ترین روش‌های موجود در این گروه عبارت‌اند از:
  • FCA:  مخفف اصطلاح  Free Carrier
تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمهبا خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً)
  • FAS:  مخفف اصطلاح  Free Alongside Ship
تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
  •  FOB: مخفف اصطلاح  Free On Board
تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
 • گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل:
این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.
  •  CFR: مخفف اصطلاح  Cost and Freight
ارزش و کرایه حمل تا مقصد.  C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی، کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد.  هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمهبا خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.
  • CIF:  مخفف اصطلاح  Cost, Insurance and Freight
ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
  •  CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To
تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
  • CIP:  مخفف اصطلاح  Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
 • گروه D - تحویل کالا در مقصد:
  •  DAF: مخفف اصطلاح  Delivered At Frontier
تحویل در مرز (مرز تعیین شده). به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌و‌نقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.
  • DES:  مخفف اصطلاح  Delivered Ex Ship
تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.
  •  DEQ: مخفف اصطلاح  Delivered Ex Quay
تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.
  •  DDU: مخفف اصطلاح  Delivered Duty Unpaid
تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالابرای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.
  • DDP:  مخفف اصطلاح  Delivered Duty Paid
تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالاو پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.
جدول خلاصه وضعیت ترم‌های مختلف اینکوترمز
    
بارگیری در وسیله حمل در محل فروشنده
پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادرات
حمل به بندرگاه صادرکننده
فرود بار در بندر صادر کننده
بارگیری در بندر صادرکننده
حمل به بندرگاه وارد کننده
فرود بار در بندر وارد کننده
بار گیری در وسیله حمل در بندر وارد کننده
حمل به مقصد خریدار
بیمه
عملیات ترخیص کالادر مقصد
حقوق و عوارض گمرکی در مقصد
EXW
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
FCA
آری
آری
آری
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
FAS
آری
آری
آری
آری
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
FOB
آری
آری
آری
آری
آری
نه
نه
نه
نه
نه
نه
نه
CFR
آری
آری
آری
آری
آری
آری
نه
نه
نه
نه
نه
نه
CIF
آری
آری
آری
آری
آری
آری
نه
نه
نه
آری
نه
نه
CPT
آری
آری
آری
آری
آری
آری
نه
نه
نه
نه
نه
نه
CIP
آری
آری
آری
آری
آری
آری
نه
نه
نه
آری
نه
نه
DAF
آری
آری
آری
آری
آری
آری
نه
نه
نه
نه
نه
نه
DES
آری
آری
آری
آری
آری
آری
نه
نه
نه
آری
نه
نه
DEQ
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
نه
نه
آری
نه
نه
DDU
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
نه
نه
DDP
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
آری
حسین بازدید : 926 شنبه 14 فروردين 1395 زمان : 13:16 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط علی در تاریخ 5 سال پیش و 21:45 دقیقه ارسال شده است


سلام دوست عزیز، سایت خیلی خوبی دارید از مطالبتون لذت بردم، پیشنهاد میدم برای افزایش بازدید خودتون با سایت ما تبادل لینک کنید.
سایت توریستی و گردشگری، با بیشتر از 30هزار بازدید کننده میتونه تاثیر خیلی خوبی روی افزایش رتبه سایت شما توی گوگل داشته باشه، آدرس پرتال تبادل لینک :
http://turister.biz/links


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تلگرام

telegram:@amoozesh4estekhdam

درباره ما
Profile Pic
پارس تجارت جهت آموزش و ارائه خدمات درخصوص واردات و صادرات کالا و تجهیزات، گشایش اعتبار اسنادی، ترخیص کالا از گمرک و نیز تجارت بین المللی راه اندازی شده است.
تبلیغات
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  به نظر شما آموزش مدیریت خرید و سفارشات خارجی موضوع مناسبی برای انتخاب میباشد؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 45
 • کل نظرات : 15
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 14
 • آی پی امروز : 13
 • آی پی دیروز : 20
 • بازدید امروز : 26
 • باردید دیروز : 30
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 229
 • بازدید ماه : 562
 • بازدید سال : 4,465
 • بازدید کلی : 63,228
 • کدهای اختصاصی
  Telegram Joint: @modirtamin Instagram: https://www.instagram.com/pars.tejarat;Email: Parstajarat@Gmail.com; Cell: +98-910-8677-123;این کانال برای تبادل لینک آمادگی دارد